Pomniki Przyrody

 

Dąb szypułkowy w Gołubiu

Dąb szypułkowy w Gołubiu koło gospodarstwa pp. Miąskowskich nad Jeziorem Patulskim

Dąb szypułkowy w Gołubiu

dąb szypułkowy w Gołubiu przy ul. Botanicznej w odległości około 150m od drogi Gołubie -Szymbark

Lipa drobnolistna w Zgorzałem

Lipa drobnolistna w Zgorzałem przy ul. Lecha Wałęsy, od strony Stężycy za obeliskiem poświęconym ks. K. Lubińskiem

Klon pospolity i tuje

Klon pospolity i tuje przy Leśniczówce Uniradze

Klon jawor

Klon jawor w Szymbarku na starym cmentarzu ewangelickim